Erkend Bemiddelaar familiezaken, relatietherapie, gezinstherapie, ouderschap, alimentatie, kind en scheiding, vechtscheiding, advocaat, Professionele kindercoach, kinderpsycholoog,speltherapie, gezinsondersteuning, stress, depressie, burn out, ondersteuning gedragsproblemen, Praktijkhuisfeelgood gezinspraktijk voor kinderen en volwassen, bemiddeling en ondersteuning. Gezinstherapie, Erkend bemiddelaar familiebemiddelaar ouderschapsbemiddelingen, scheiding, arbeidsbemiddeling, alimentatie,
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijkhuis Feelgood

Gezinsondersteunend praktijk & Bemiddeling  - professionele coaching Speltherapie

Speltherapeute 

Speltherapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar 

  Spel is de taal waarmee kinderen communiceren.

 Wanneer je die taal beheerst, sluit je rechtstreeks aan bij de belevingswereld van een kind. Kinderen beschikken over een eigen fantasiewereld waarin zij leren omgaan met de realiteit van het dagelijkse leven, die voor ons de normaalste zaak van de wereld is.

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een behandeling gericht op kinderen die problemen ervaren in hun ontwikkeling. 

Via spel kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens of verlangens.

 Speltherapie geeft de mogelijkheid ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten. 

Via spel kan het kind op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen waar het in de realiteit niet mee durft om te gaan. Speltherapie is voor kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar.

Welke problemen behandel je met speltherapie?

Acceptatieproblemen

Gedragsproblemen

Traumatische ervaringen

Ontwikkelingsproblemen

Waar wij als volwassenen over spreken, gaan kinderen eerder over spelen.

 Als speltherapie coach ga ik het kind ondersteunen in zijn eigen taal, namelijk 

“Het spel”.

Werkwijze

Zowel ouders als het kind worden uitgenodigd op een intake gesprek. 

Dit gesprek gaat voornamelijk over kennismaking met elkaar.

 Er wordt gestart met 3 spelsessies om het kind zo goed mogelijk te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. 

Na deze sessies wordt er samen met onze kinderpsychologe overlegt en zal er  opnieuw samengezeten  worden om te bekijken of en hoe we het traject gaan verder zetten. 

Ook bekijken we dan aan welke doelstellingen er gewerkt wordt. 

De Sessies met het kind vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in de spelkamer. 

Gesprekken met de ouders vinden plaats na elke vier of vijf sessies, de frequentie hiervan bepalen we samen. Indien nodig en na overleg met de ouders en/of het kind, kan er samengewerkt worden met de school/CLB/andere hulpverlening.

Aanmelding kan gebeuren vanuit ; ouders zelf, school, huisarts, kindercoach, psychologe 

Prijzen

Intakegesprek - 50min

€50

Sessie kind - 50min

€50

Sessie ouders - 50min

€55

Afspraak

 03 375 50 10


Werkdagen


Bijkomende info

Enkel op afspraak 


Meer informatie

0