Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijkhuis Feel Good   

 

Wij zijn gespecialiseerd  in echtscheidingsproblematiek


 bij kinderen en volwassenen 

Afspraken tussen ouders 

Het maken van een ouderschapsplan 

en Homologatie bij de rechtbank 

Afspraken en ouderschapsplan

Een plan dat mee groeit met jullie kinderen

Enkele jaren na de scheiding wordt vaak duidelijk dat de gemaakte afspraken niet meer werken.

Dat is ook heel normaal : de kinderen worden ouder, je eigen werksituatie of gezinssituatie is veranderd, ...

De regelingen die opgesteld werden bij de scheiding beginnen aan te voelen als een trui die te vaak gewassen is: te strak, niet meer op maat.

Dan is het tijd om nieuwe afspraken te maken!

Communicatie verbeteren

Eén van de veelvoorkomende gevolgen van afspraken die te lang niet meer geëvalueerd werden is dat de communicatie tussen jou en de andere ouder slechter begint te lopen. Daardoor wordt het nog moeilijker om rustig en open over nieuwe afspraken te praten. Of misschien zijn de afspraken op zich wel nog OK maar zijn er vaak misverstanden omwille van gebrekkige communicatie. In de bemiddeling wordt dan samen bekeken waardoor de communicatie niet verloopt zoals het zou moeten en wat daaraan gedaan kan worden.

Nieuwe afspraken maken

Het is mogelijk dat de afspraken die destijds gemaakt werden, herbekeken een aangepast dienen te worden. Ook hier helpt de bemiddelaar om jullie terug op één lijn te krijgen. Hij zal jullie ondersteunen om nieuwe afspraken te maken en zal deze opnieuw voor jullie op papier zetten. Alle afspraken die gemaakt werden omtrent de kinderen kunnen herzien worden: verblijfsregeling - alimentatie - communicatie - ... . De bemiddelaar past de oorspronkelijke familierechtelijke overeenkomst aan (de oude afspraken worden vervangen door de nieuwe) en laat desgewenst dit document opnieuw homologeren door de rechter.

Scheiding en kind

Begeleiding bij scheiding

voor kinderen en Jongeren