Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijkhuis Feel Good   

 

Wij zijn gespecialiseerd  in echtscheidingsproblematiek


 bij kinderen en volwassenen 

Praktijkhuisfeelgood

Kinderen

en Jongeren

Kind en Jongercoaches 

Onze kindercoaches hebben allen een medische achtergrond of onderwijsachtergrond en hebben zich door de jaren heen steeds bij geschoold als professionele coaches die van een volwaardige opleiding hebben genoten zowel in België als in het buitenland .Je kan terecht bij onze kindercoach voor kinderen van 4  tot 12 j voor :

Begeleiding bij complexe scheiding verwerking van het kind 

Rouw en verlies  verwerking 

Pestgedrag  op school 

Je kind terug zelfvertrouwen geven 

Relaxatie therapie bij kinderen 

Ouders worden steeds betrokken bij het ondersteuningstraject dat het kind volgt door middel van oudergesprek Je kan terecht bij onze Jongeren coach voor Jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar 

Begeleiding van een scheidingsverwerking 

Begeleiding bij een complexe scheiding 

Begeleiding bij ADHD en ASS 

Je tiener terug in eigen kracht 

Pestgedrag op school 


Ouders worden steeds betrokken bij het ondersteuningstraject dat jullie kind volgt, dit door middel van oudergesprek. 


Onze kindercoaches klik hier