Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijkhuis Feel Good   

 

Wij zijn gespecialiseerd  in echtscheidingsproblematiek


 bij kinderen en volwassenen 

Carina Verhouwen

Carina Vergauwen

Erkend Familiebemiddelaar

Carina Vergouwen 

Erkend Familiebemiddelaar 

Ouderschapsbemiddelaar 

Relatiebemiddeling


Bij Carina Vergouwen kan je terecht voor 

Ik heb orthopedagogie gestudeerd aan het VLOD in Gent. Na mijn studie ben ik beginnen werken als opvoedster in een residentiële voorziening waar kinderen verbleven die geplaatst werden vanuit de Jeugdrechtbank.

Toen de combinatie van de onregelmatige uren niet meer haalbaar was binnen mijn gezinssituatie ben ik beginnen werken in een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Ondertussen behaalde ik mijn bachelor in de Gezinswetenschappen waaruit mijn interesse werd opgewekt in het begeleiden van gezinnen in crisissituaties. Vanuit mijn werk in het CAW werd ik dagelijks geconfronteerd met gezinnen die zich in een scheidingsituatie bevonden.

Vanuit mijn praktijkervaring zag ik dat het mensen kracht gaf om hen te ondersteunen en zelf te laten nadenken over de problemen die ze ervaren. Indien mensen ondervinden dat ze door deze ondersteunende bemiddelingsgesprekken zelf de beslissingen kunnen nemen geeft dit mijns inziens meer slaagkansen om de afspraken op lange termijn na te leven. Ik ben ervan overtuigd indien er beslissingen over hoe mensen zich moeten organiseren na een scheiding over hun hoofd worden genomen dit enkel maar weerstand oproept met als gevolg nog meer onderlinge conflicten.

Vanuit het CAW werd ik meermaals geconfronteerd met mensen die zich bevonden in een scheidingsbeslissing waarin zijzelf en de kinderen de dupe waren. Vanuit die ervaring en interesse om mensen hier beter in te kunnen begeleiden ben ik de opleiding Bemiddeling in Familiezaken gaan volgen aan het VCOK en aansluitende de specialisatie ouderschapsbemiddeling.

Ik werk in mijn huidige job als crisisinterventiecoach rechtstreeks in de gezinnen zelf. Hierbij is het deskundig hanteren van zeer emotionele, moeilijke en conflictueuze situaties belangrijk om de mensen terug rust en structuur te brengen in hun dagelijks leven.

Verder werk ik als zelfstandige in bijberoep als Erkend bemiddelaar in familiezaken.

Ik ervaar dat mensen in een echtscheiding alleen maar de beste regeling willen maar doordat ze zelf midden in de crisis zitten ze dit belang wel eens onbewust uit het oog kunnen verliezen. Mijn ervaring is dat mensen doorheen de bemiddeling een proces doormaken waarin ze zelf beslissingen kunnen nemen dat rekening houdt met de verschillende partijen (ex-partners en kinderen) dit ondersteund door mij als bemiddelaar. Op die manier nemen mensen beslissingen waar ze zelf volledig van overtuigd zijn en ze met een goed en tevreden gevoel kunnen afsluiten.

Thema’s:

• Relatiebegeleiding: willen we de relatie nog een kans geven of nemen we de beslissing om te scheiden?


• Ouderschapsbemiddeling: alle partijen krijgen een stem. We werken vooral via het coachen van de ouders, zij blijven de belangrijkste vertrouwensfiguren om te praten met hun kinderen.


• Scheidingsbemiddeling (na samenwoonst of huwelijk): De betrokken partijen beslissen zelf hoe ze hun scheiding willen regelen en welke afspraken ze willen maken. De bemiddelaar geeft informatie en gaat het proces van de onderlinge gesprekken begeleiden.
Neem contact op met Carina

Contactgegevens

Carina Vergouwen

Erkend bemiddelaar in familiezaken

Praktijkhuis Feelgood

Kerkstraat 48

9120 Vrasene

0486/ 26 23 92

Eigen website 

www.bemiddelingsteam.be


Vul het contact formulier in hiernaast 

Carina beantwoord zo snel mogelijk 

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt! Je bericht is verzonden.