Erkend Bemiddelaar familiezaken, relatietherapie, gezinstherapie, ouderschap, alimentatie, kind en scheiding, vechtscheiding, advocaat, Professionele kindercoach, kinderpsycholoog,speltherapie, gezinsondersteuning, stress, depressie, burn out, ondersteuning gedragsproblemen, Praktijkhuisfeelgood gezinspraktijk voor kinderen en volwassen, bemiddeling en ondersteuning. Gezinstherapie, Erkend bemiddelaar familiebemiddelaar ouderschapsbemiddelingen, scheiding, arbeidsbemiddeling, alimentatie,
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijkhuis Feelgood

Gezinsondersteunend praktijk & Bemiddeling  - professionele coaching Carina Vergauwen

Erkend Familiebemiddelaar 

Orthopedagoge

 

Carina heeft orthopedagogie gestudeerd aan het VLOD in Gent. Na haar studie is ze beginnen werken als opvoedster in een residentiële voorziening waar kinderen verbleven die geplaatst werden vanuit de jeugdrechtbank.


Toen de combinatie van de onregelmatige uren niet meer haalbaar was binnen haar gezinssituatie is ze beginnen werken in een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Ondertussen behaalde ze haar bachelor in de Gezinswetenschappen waaruit haar interesse werd opgewekt in het begeleiden van gezinnen in crisissituaties. Vanuit haar werk in het CAW werd ze dagelijks geconfronteerd met gezinnen die zich in een scheidingssituatie bevonden. Vanuit haar praktijkervaring zag ze dat het mensen kracht gaf om hen te ondersteunen en zelf te laten nadenken over de problemen die ze ervaren. Indien mensen ondervinden dat ze door deze ondersteunende bemiddelingsgesprekken zelf de beslissingen kunnen nemen geeft dit haar inziens meer slaagkansen om de afspraken op lange termijn na te leven.

Carina is ervan overtuigd indien er beslissingen over hoe mensen zich moeten organiseren na een scheiding over hun hoofd worden genomen dit enkel maar weerstand oproept met als gevolg nog meer onderlinge conflicten.

Vanuit het CAW werd Carina meermaals geconfronteerd met mensen die zich bevonden in een scheidingsbeslissing waarin zijzelf en de kinderen de dupe waren. Vanuit die ervaring en interesse om mensen hier beter in te kunnen begeleiden is ze de opleiding Bemiddeling in Familiezaken gaan volgen aan het VCOK en aansluitende de specialisatie ouderschapsbemiddeling.

Carina werkt in haar huidige job als crisisinterventiecoach rechtstreeks in de gezinnen zelf. Hierbij is het deskundig hanteren van zeer emotionele, moeilijke en conflictueuze situaties belangrijk om de mensen terug rust en structuur te brengen in hun dagelijks leven.

Verder werkt Carina als zelfstandige in bijberoep als Erkend bemiddelaar in familiezaken.

Carina ervaart dat mensen in een echtscheiding alleen maar de beste regeling willen maar doordat ze zelf middenin de crisis zitten ze dit belang wel eens onbewust uit het oog kunnen verliezen. Carina haar ervaring is dat mensen doorheen de bemiddeling een proces doormaken waarin ze zelf beslissingen kunnen nemen dat rekening houdt met de verschillende partijen (ex-partners en kinderen) dit ondersteund door de bemiddelaar. Op die manier nemen mensen beslissingen waar ze zelf volledig van overtuigd zijn en ze met een goed en tevreden gevoel kunnen afsluiten.


Werkdagen 

Dinsdag  na afspraak 

Andere mogelijkheden na overleg Tarief 

Intake gesprek 

Bemiddelingsgesprekken duren  max 1.30 u per sessie 

Documenten opmaak  word besproken tijdens de intake 


Contact 

0486 26 23 92  of via ons praktijknummer 

03 375 5010 Persoonlijk nummer van Carina 
0